הטבות והנחות

פרסום חינםכסף קל תמורת צפייה באימיילים, פרסום באינטרנט במחיר אטרקטיבי, תרומות לעמותות
קבלת כסף קל    פרסום אצלנו    הטבות ומבצעים    תרומה ועמותות    כלים
הסכם הרשמה ושימוש במערכת Cash4Mail

הסכם רישום ושימוש בשירותי אתר cash4mail

Cash4mail (להלן: "cash4mail" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר cash4mail והמערכות השונות שלו (להלן "האתר" ו\או "אתר האינטרנט") משמשים כפלטפורמה לאיתור הטבות הנחות ומבצעים שונים ע"י הגולשים באתר (להלן "המשתמש" ו\או "אתה"), ולמפרסמים המעוניינים לפרסם באמצעות האתר. המשתמשים במערכת יוכלו להינות מצבירת כוכבי c4m (להלן "כוכב" או "כוכבים") בהתאם להיקף פעילותם במערכת.
השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש והרישום באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


הטבות הנחות ומבצעים שיוצגו למשתמש cash4mail

הינך מסכים להירשם באתר ולמסור את כל הפרטים הנדרשים שלך, פרטים אישיים ובכלל זה מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת אימייל תקינה ופעילה שלך ועוד פרטים נוספים שנדרשים בהרשמה. אדם או גולש לא יחשב משתמש של המערכת אלא לאחר השלמת תהליך ההרשמה באתר.

הינך מצהיר כי כל הפרטים שאתה ממלא בטופסי הרשמה הינם פרטים אמיתיים, עדכניים ונכונים. מילוי פרטים כוזבים או לא מדוייקים יחשב כהפרה מצידך של הסכם זה.

כל חשבון משתמש שיפתח באתר יהיה עם אימייל ייחודי ותקין אשר פעיל ובאפשרותך לקבל בו אימיילים, אין להשתמש באותו האימייל יותר מפעם אחת ו\או ליותר מחשבון משתמש אחד. כמו כן אין להשתמש בתעודת הזהות שלך ליצירת יותר מחשבון אחד פעיל.

ידוע לך והנך מאשר במפורש שפתיחת חשבון משתמש ב cash4mail כרוכה בהגשת בקשה לרישום באתר, ובנוסף באישור חוזר שלך עצמך שישלח אלינו לבקשת פתיחת החשבון שלך, מכך משתמע, שאין אפשרות כלשהי שמישהו אחר מלבדך יגיש את בקשת הרישום באתר וגם יוכל לאשר אותה בשיטת האישור החוזר ש cash4mail מפעילה לוידוא טוטאלי של זהותך כמגיש בקשת הרישום באתר.

אתה מצהיר בזאת שהינך בגיל 18 שנים או יותר ומתחייב להזין את מספר תעודת הזהות שלך בתהליך ההרשמה לאתר, חל איסור מוחלט להזדהות עם מספר ת.ז. שאינו שלך!

הרישום לאתר אינו כרוך בתשלום כלשהו והינו בחינם למשתמש.

ידוע לך, והנך נותן את הסכמתך לכך באופן מפורש, כי cash4mail תשלח אליך הודעות פרסומיות שונות באמצעות האימייל או הודעות SMS או כל צורה אחרת שתוגדר בעתיד. כל ההודעות הפרסומיות ו\או הודעות מערכת שישלחו אליך יסומנו בצורה ברורה כהודעות של cash4mail.


באתר עצמו ובהודעות שונות שישלחו אליך יוצגו הטבות הנחות ומבצעים שונים למוצרי צריכה ושירותים שונים.

כמחוות בונוס עבור כל הודעה פרסומית שתשלח אליך ע"י cash4mail ואשר אתה תפתח ותקרא את תוכנה, תזכה cash4mail את החשבון שלך במערכת בכוכב אחד. זאת בתנאי שקראת את ההודעה ושלא נתקבל כבר כוכב כלשהו עבור צפיה בהודעה אחרת כלשהי במהלך פרק זמן מוגדר הקודם לפעולת הצפיה שלך.

בתמורה לכל הודעה פרסומית הכוללת בתוכה לינק פרסומי ללחיצה שתשלח אליך ע"י cash4mail ואשר אתה תקליק על הלינק האמור, תזכה cash4mail את החשבון שלך במערכת בשני כוכבים. זאת בתנאי שקראת את ההודעה במלואה ושלא נתקבלו כבר כוכבים עבור הקלקה בהודעה אחרת כלשהי במהלך זמן מוגדר הקודם לפעולת ההקלקה שלך.

זיכוי החשבון שלך בכוכבים יעשה פעם אחת על פתיחה של ההודעה (בפעם הראשונה שתפתח את ההודעה) ופעם אחת על הקלקה (במידה ויש לינק פרסומי להקלקה במודעה, בפעם הראשונה שתקליק במודעה), החשבון שלך לא יזוכה מעבר לפתיחה וקליק ראשונים שתבצע על אותה הודעה.

cash4mail לא תזכה את חשבון המשתמש בכוכבים כלשהם תמורת קריאה או הקלקה בהודעות שנתקבלו אצלו ואשר אינן פרסומיות, כמו הודעות מערכת, עדכונים למשתמש אודות האתר ומערכותיו, הודעות בדף "הודעות אחרונות שנשלחו" באתר, וכל הודעה תפעולית אחרת שתשלח אל המשתמש מהאתר.

במערכת ישנם כמה סוגי זיכוי כוכבים בחשבון המשתמש: זיכוי מיידי (כמו עבור קריאת הודעה או הקלקה בהודעה), וזיכוי מושהה (כמו עבור צירוף חבר תחתיך, או זכיה במשחק או בפעילות אחרת), זיכוי מושהה משמעו שהמשתמש יראה את הכוכבים בחשבון שלו במערכת מיידית, אך זיכוי זה לא יחושב כסופי כל עוד לא חלפה תקופה של 35 יום (או אחרת אם צויין בהתאם להקשר) ממועד קבלת זיכוי הכוכבים המושהה.

cash4mail לא תזכה את חשבון המשתמש בכוכבים כלשהם תמורת קריאה או הקלקה בהודעות שנתקבלו אצלו ואשר לא נשלחו מהאתר או ממערכות cash4mail.


המשתמש רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו לבטל את קבלת ההודעות מהאתר, זאת יעשה על ידי המשתמש בעצמו בממשק הניהול של החשבון שלו באתר. הפיכת סטטוס החשבון ל"לא פעיל" תמנע משלוח הודעות פרסומיות מהאתר אל המשתמש.

במידה וחשבון המשתמש אינו פעיל ולא מקבל הודעות פרסומיות מהאתר, יכול המשתמש להפעיל את החשבון שלו בכל עת ועל פי שיקול דעתו בעצמו באמצעות ממשק הניהול של החשבון שלו באתר, ע"י שינוי סטטוס החשבון ל "פעיל".

משתמש שהופך את החשבון שלו ללא פעיל ואינו מקבל הודעות פרסומיות מהמערכת, אינו זכאי למימוש הטבות כוכבים כלשהן ב cash4mail , וזאת ללא קשר למספר הכוכבים שנצבר בחשבונו.

המשתמש אחראי לשמירת השם והסיסמא שלו בסודיות מוחלטת, וישא באחריות המלאה לכל פעולה שתתבצע באתר ומערכותיו עם שם המשתמש והסיסמא שלו.

השימוש באתר ובמערכותיו

השימוש באתר האינטרנט של cash4mail מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי cash4mail בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

cash4mail רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, ואף להפסיק לגמרי את הפעילות של האתר, כל זאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי cash4mail בקשר לכך.

cash4mail אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי cash4mail, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל cash4mail או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-cash4mail לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
אין החברה מתחייבת כי כל ההודעות והקישורים שבהן ו\או התכנים של הודעות אלה אשר ישלחו אליך מהאתר יהיו מהימנים, מלאים או עדכניים, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. cash4mail אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו\או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, cash4mail שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את נוסח הסכם זה ותנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה – הסכם הרישום והשימוש.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של cash4mail ניתן לפנות לנציגים מטעמה באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, cash4mail תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

cash4mail ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים וכיוצא באלה). cash4mail מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, cash4mail אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

תכני האתר cash4mail ומערכותיו, לרבות עיצובם, תוכנם, הטכנולוגיות וכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו וכל קניין רוחני שבהם (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) הינם רכושה הבלעדי של cash4mail ו\או מי מטעמה ו\או מי מן הצדדים השלישיים המשתפים פעולה עימה ("זכויות הקניין") ו\או ספקי התוכן שלה, ו\או שותפים עסקיים, לפי העניין. אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בזכויות של צד שלישי כלשהו וכל שימוש שאינו בהתאם להוראות תקנון זה מהווה שימוש אסור. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של cash4mail בכתב ומראש.

שמה של cash4mail, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של cash4mail.

כל הפרטים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות של cash4mail. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית cash4mail למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה הכללים בדבר הגנת הפרטיות (ראה פרק מדיניות הפרטיות בcash4mail בהסכם זה).

עם רשומך במאגר המידע של cash4mail, תהא cash4mail רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל cash4mail לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות ממשק הניהול של החשבון שלך ב cash4mail.

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב ו\או מנוי על שירותי הפצת פרסום של cash4mail, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר cash4mail פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. cash4mail תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר והנשלחות למשתמש, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לcash4mail אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע באתר ובמערכותיו אינו התוכן המסופק על ידי cash4mail, וכי cash4mail אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות שנשלחות אליך, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו\או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת האתר. כמו כן cash4mail אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו\או שימוש במידע שבאתר, או מצפייה ו\או שימוש במידע המופיע בהודעות הנשלחות אליך מהאתר ו\או מקורות אחרים המופיעים באתר. וכן כי כמשתמש המקבל הודעות מהאתר אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מcash4mail בעניין זה.

cash4mail אינה אחראית לכל שינוי ו\או תיקון ו\או השמטה ו\או חבלה ו\או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו\או שנשלחה מהאתר.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי חל איסור מוחלט להקים חשבונות פיקטיביים במערכת, או להקים חשבונות שלך אשר ירשמו כאילו הופנו על ידך, זאת אומרת שאתה תהיה ה"אבא" ו\או ה"סבא" של חשבונות של עצמך,  כמו כן חל איסור ליצור יותר מחשבון אחד שלך (עם אותו מספר ת.ז.) שיהיה פעיל, אתה לא תקבל כוכבים כלשהם עבור חשבונות ו\או הודעות שישלחו לחשבונות מסוג זה, כמו כן כל ניסיון שיעשה על ידך לביצוע אחד או יותר מהאפשרויות שצויינו בסעיף זה יחשב כניסיון הונאה שלך ו cash4mail תנקוט בפעולות הנדרשות למניעת הונאה זו.

זיכוי בכוכבים עבור צפייה, הקלקה, הקלקה ע"י בנים ונכדים שלך במערכת יקלט בחשבונך רק עבור הודעות אשר נשלחו אליך ב 14 יום אחרונים, כל פעולה בהודעה אשר נשלחה אליך במועד קודם יותר לא תזכה את חשבונך בכוכבים כלשהם.

במסגרת משחקי טריוויה, תחרויות ופעילויות שונות שמופעלות באתר, יתאפשר למשתמש לקנות כוכבים לחשבון שלו במערכת cash4mail, קניית כוכבים משולמת בכסף, כל שקל שישלם המשתמש הוא שווה ערך ל 100 כוכבים, אופן התשלום יבחר ע"י המשתמש והפקדת הכסף תתבצע באחת מהדרכים האפשרויות שמצויינות באתר, אפשרויות התשלום לבחירת המשתמש הינן: שיחת טלפון, כרטיס אשראי או הפקדה בנקאית. בביצוע קניית כוכבים לחשבון במערכת יחוייב המשתמש בעמלת ביצוע הפעולה, עמלה זו הינה נגזרת (בין היתר) של העמלות שמשלמת cash4mail לספקים שונים ע"מ לאפשר ולבצע העברת התשלום בפועל. בתשלום בשיחת טלפון יהיה גובה העמלה 45% , בתשלום בכרטיס אשראי יהיה גובה העמלה 15%, בתשלום בהפקדה בנקאית יהיה גובה העמלה 10%.
כל קניית כוכבים בכסף שתתבצע ע"י המשתמש אל החשבון שלו תחשב כזיכוי כוכבים מושהה לתקופה של 105 ימים בחשבונו.

מדיניות הפרטיות באתר "cash4mail"

cash4mail מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת cash4mail במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

            רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר cash4mail, לרבות השימוש בשירותי צבירת כוכבים תמורת צפייה באימיליים של cash4mail, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-cash4mail תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

חלק מהמידע שנאסף ומתקבל ממך בתהליך הרישום ובפעולותיך באתר ואשר מאוחסן במאגרי cash4mail משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של משתמשים באתר ("פניה בהצעה מסחרית"), במידה ותרצה לבטל את קבלת ההודעות מהאתר, באפשרותך לעשות כן באמצעות ממשק הניהול של החשבון שלך באתר, במידה וביטלת את פעילות חשבונך cash4mail תפסיק לשלוח אליך הודעות מהאתר. הנתונים שלך ושאר מידע הדרוש לcash4mail לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד הודעות שנשלחו אליך ו\או פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר cash4mail - יוסיף להישמר בcash4mail על-פי דין.

cash4mail עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו\או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו\או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו\או חומר המתפרסם באתר ו\או בהודעות הנשלחות אליך הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו\או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו\או בצד שלישי ו\או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לcash4mail בצירוף פרטים מלאים.

            השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר ועוד. cash4mail תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי cash4mail, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר - כדוגמת (אך לא רק) קבלת הודעות אימייל לצפייה תמורת צבירת כוכבים, משחקים שונים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את cash4mail לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
• לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
• כדי להתאים את ההודעות שיישלחו אליך ו\או יוצגו לך בעת הביקור באתר cash4mail לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את cash4mail לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
• cash4mail רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו ע"י ממשק הניהול של החשבון שלך. עם זאת, cash4mail לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
• ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי cash4mail.
• לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר ומערוכתיו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

            מסירת מידע לצד שלישי ו\או חשיפת פרטי המשתמש

cash4mail לא תעביר לצדדים שלישיים ו\או תחשוף את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
• בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של cash4mail, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לcash4mail ולצד שלישי המוצגות באתר cash4mail ובמערכותיו. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
• אם השימוש שעשה המשתמש באתר ו\או במערכותיו אינו חוקי.
• אם הפרטים האישיים באמצעותם נרשם המשתמש לאתר אינם נכונים.
• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי cash4mail, את הוראות הסכם ההרשמה וההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחשבות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, ו\או ידרש לצורך הגנת האינטרסים של cash4mail, תהיה cash4mail רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
• אם יינתן צו שיפוטי או פסק-דין המורה לcash4mail למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין cash4mail.
• בכל מקרה ש cash4mail תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי ו\או לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
• אם cash4mail תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

            Cookies

האתר ומערכותיו משתמשים ב"Cookies" ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי cash4mail. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:\windows.cookies וכן ב- c:\windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי cash4mail המחייבים רישום.cash4mail נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

            אבטחת מידע

cash4mail מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי cash4mail, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, cash4mail לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

            שינויים במדיניות הפרטיות

cash4mail רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה וללא הצורך בקבלת אישורך לביצוע שינויים אלה.

הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל משתמש וגולש באתר.

המשתמש מסכים ומצהיר במפורש שלא תהיה לא כל טענה או תביעה לגבי משלוח ההודעות הפרסומיות מהאתר אליו, כמו כן מצהיר המשתמש כי לא ינסה לתבוע את cash4mail בשמו או בשמו של אחר עקב משלוח ההודעות הפרסומיות אליו, בין באימייל ובין באמצעי אחר.
במקרה שתוגש תביעה שכזו, המשתמש יפצה וישפה את cash4mail בגין תביעת השווא וישא בכל הוצאות המשפט, טרחת עו"ד והוצאות אחרות שיגרמו ל cash4mail בגלל תביעתו זו.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא האתר זמין בשל צרכי תחזוקה ו\או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, כי cash4mail אינה ערבה לכך ששימושך בשירותי האתר יהא מובטח ו\או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו\או פורצים לשירות ו\או ללא שגיאות.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו\או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו\או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד cash4mail בגין נזק ו\או כל אובדן או הפסד, עקיף ו\או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי cash4mail אינה מתחייבת ו\או מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של cash4mail.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בשירותי cash4mail ו\או באתר אינם יוצרים ו\או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו\או לנסות לבצע בדיקה ו\או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו\או ברשתות המחוברות לאתר, או להפר חוקים ו\או תקנות ו\או מדיניות ו\או תהליכים של מערכות ו\או רשתות אחרות.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת אבטחה של המערכת ו\או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי cash4mail רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו\או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ובמערכותיו.

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תתכחש לאף תשלום אשר תפקיד או תעביר לחשבון שלך במערכת cash4mail לצורך קניית כוכבים או לכל צורך אחר, בין אם התשלום הועבר באמצעות שיחת טלפון, כרטיס אשראי, הפקדה בנקאית או כל אמצעי אחר.
במקרה שתתכחש או תבטל תשלום כלשהו שהופקד לחשבונך תוך שימוש בפרטי החשבון שלך, אתה תחוייב בהעברת התשלום בפועל לידי cash4mail ותפצה את cash4mail בגין התשלום שבוטל וכן תישא בכל הוצאות המשפט, טרחת עו"ד והוצאות אחרות שיגרמו ל cash4mail בגלל ביטול או הכחשת תשלום זו.

התקשרויות עם צדדים שלישיים

cash4mail אינה, ולא תהיה, אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באמצעות האתר ומערכותיו, וכל התקשרות בינך לבין צד שלישי כאמור, תהיה בינך לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריותך בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, cash4mail לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו\או הפסד ו\או הוצאה, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך הנובעים מפעולה ו\או מחדל בקשר לפרסום כלשהו ו\או התקשרות עם צד שלישי כאמור, או מנוכחותו של פרסום כלשהו במסגרת cash4mail.

קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי במסגרת הנחות והטבות cash4mail או מבצעים, תספק cash4mail קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול cash4mail אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי cash4mail אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי cash4mail לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו\או הפסד ו\או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו\או שימוש באתרי אינטרנט ו\או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

הטבות הנחות ומבצעים באתר

cash4mail רשאית להפעיל מעת לעת ולפי שיקול דעתה מבצעים מיוחדים ו הטבות שונות באתר ובפרסום כזה או אחר למשתמשי האתר.
cash4mail רשאית להפסיק כל מבצע או הטבה בכל עת ולפי שיקול דעתה, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך.
במבצע של הפניית חברים להרשמה לאתר, cash4mail תזכה את החשבון שלך ב 100 כוכבים בזיכוי מושהה עבור כל חבר שתפנה לאתר להרשמה ואשר ירשם וישלים את תהליך ההרשמה כולו, התשלום עבור רישום חברים יבוצע עד למכסימום של 10 חברים, גם אם תפנה יותר מ 10 חברים להרשמה באתר. הזיכוי המושהה של כוכבים עבור הפניית חבר חדש יאושר סופית רק במידה והחבר החדש יהיה פעיל במערכת ויזוהה כמשתמש אמיתי ולא כחשבון כפול\מזוייף\פיקטיבי\או אחר, ההגדרה וההחלטה לגבי חשבונות לא תקינים תקבע ע"י cash4mail ולפי ראות עיניה ולא תהיה נתונה לדיון או למחלוקת.
במסגרת מבצע של זיכוי כוכבים עבור הפניית משתמשים להרשמה באתר, יתכנו שינויים במספר הכוכבים שיוקצו לך עבור הפניית משתמשים לאתר ובמספר החברים המירבי שעבורו תקבל כוכבים, מספכ הכוכבים ומספר החברים יצויינו באתר בהתאם להקשר. תמיד השינויים יהיו לטובתך ויכללו מספר כוכבים ומספר חברים מכסימלי גבוה יותר, בכל מקרה לא יפחת מ 100 כוכבים לכל נרשם תקין ומזיכוי כוכבים עבור 10 חברים ראשונים תקינים שזומנו על ידך.
במבצע של זיכוי כוכבים עבור הקלקות של משתמשים שנרשמו ישירות דרכם (בנים) תזכה cash4mail את החשבון שלך בכוכב אחד עבור כל קליק של משתמש כזה ("בן שלך" כהגדרתו במערכת), הכוכבים ינתנו רק עבור הקליק הראשון באותה מודעה\מכתב שקיבל אותו משתמש (אין זיכוי כוכבים עבור קליקים כפולים או יותר).
במבצע של זיכוי כוכבים עבור הקלקות של משתמשים שנרשמו ישירות דרך משתמשים שנרשמו ישירות דרכם (נכדים) תזכה cash4mail את החשבון שלך בכוכב אחד עבור כל קליק של משתמש כזה ("נכד שלך" כהגדרתו במערכת), זיכוי כוכב יהיה רק עבור הקליק הראשון באותה מודעה\מכתב שקיבל אותו משתמש (אין זיכוי כוכבים עבור קליקים כפולים או יותר).

משחקי טריוויה באתר

לצורך השתתפות ומשחק במשחקי הטריוויה במערכת cash4mail הינך נותן את הסכמתך לתנאים הבאים:
על מנת להשתתף במשחקי הטריוויה חובה להיות משתמש רשום במערכת cash4mail.
משחקי הטריוויה יכללו כמה סוגי טורנירים: טריוויה יומית, טריוויה שבועית, דאבל טריוויה וכו'.
לכל סוג טורניר יוגדר משך זמן מוגדר, ובדיקת המשתתף הזוכה תעשה בסיומו של כל טורניר כזה.
זכייה של אחד המשתתפים בטורניר מותנית בהתקיים תנאי של מינימום משתתפים בטורניר, לכל טורניר יקבע מינימום משתתפים ע"פ משך הזמן שלו ופרמטרים נוספים שיקבעו ע"י cash4mail.
כל טורניר יכלול מספר של משחקונים של משתתפים שונים.
כל השתתפות בכל משחקון כרוכה בחיוב שלך בכוכבים, מספר הכוכבים המדויק יוגדר בהתאם לסוג הטורניר ומצוין בפרטי כל טורניר במערכת.
חיוב הכוכבים עבור משחקי הטריוויה יגבה ישירות מחשבון ה cash4mail של המשתתף במשחק.
במידה ואין יתרה מספקת של כוכבים בחשבון ה cash4mail של המשתמש לא יתאפשר לו לשחק ולהשתתף בטורניר ובמשחקון הטריוויה.
במשחקי הטריוויה יתכנו כלים ואופציות נוספות שמהוות חלק מהמשחקים ואשר כרוכות בחיוב כוכבים נוסף מעבר ל"עלות" המשחקון, לצורך דוגמא בלבד: גלגל הצלה "גלה לי", וכמוהו נוספים.
הזוכה בטורניר יהיה המשתתף אשר לו מספר התשובות הנכונות הגבוה ביותר, במידה ויהיה יותר ממשתתף אחד כזה, יבדק למי מן המשתתפים לקח פחות זמן לסיים את המשחקון, והפרמטר האחרון שיבדק יהיה למי מספר התשובות השגויות הנמוך ביותר. ההחלטה אודות הזוכה מתבצעת ע"י מחשבי ושרתי cash4mail ואינה נתונה למחלוקת.
הזוכה בטורניר טריוויה יקבל את חבילת הכוכבים כפי שמוצג ומוגדר בכל טורניר בו זכה ישירות לחשבון ה cash4mail שלו במערכת. זיכוי הכוכבים עבור זכייה בטורניר טריוויה יבוצע לחשבון המשתמש כזיכוי מושהה.
מספר הכוכבים לזכייה בכל טורניר יקבעו ע"פ מספר המשחקונים שהתקיימו באותו טורניר, מספרי הכוכבים לזכייה גלויים ומוצגים לעיני המשתתפים בכל שלב.
cash4mail רשאית לפסול כל משחקון של כל משתמש בכל מקרה בו ישנו חשד כי המשתמש ניסה להשפיע על תוצאות המשחקון או לבצע פעולות לא נחוצות ולא סבירות במהלך המשחקון, פסילה כזו אם תהיה, לא תהיה נתונה לדיון ותתבצע לפי ראות עיניה של cash4mail בלבד.
תקשורת הנתונים ברשת האינטרנט תלויה בגורמים רבים שאינם תלויים ב cash4mail, התשובות והנתונים של המשתמש במשחקון יקלטו בשרתי cash4mail כפי שיתקבלו ובזמנים שיתקבלו, הרישום בשרתי cash4mail יהיה הרישום הקובע בכל מקרה לגבי התשובה שסופקה, וזמן המענה לכל שאלה.

מאמרים באתר

האחריות לתכנים המופיעים במאמרים באתר הינה של מפרסם או כותב המאמר בלבד, cash4mail איננה אחראית לכל פגיעה או נזק שעלולים להיגרם לך כמשתמש באתר או גולש מזדמן או בכלל כתוצאה מתוכן של מאמר כזה או אחר באתר.
עבור כל מאמר שלך שיותר לפרסום באתר חשבונך יזוכה ב 300 כוכבים.
כתיבת תוכן שלך במאמרים באתר מותנית בכך שזכויות היוצרים של התכנים וכל זכות אחרת המוקנית לתכנים שתזין באתר שייכים לך, ויש לך זכות חוקית מלאה לעשות כן.
הינך מתחייב ומצהיר כי תשפה ותפצה את cash4mail מיידית וללא הצורך בהוכחת נזק בכל מקרה של תביעה או הפרת זכויות יוצרים או כל נזק אחר שעלול  להיגרם ל cash4mail כתוצאה מתכנים שאתה הזנת למאמרים באתר.
cash4mail איננה מתחייבת לפרסם כל תוכן וכל מאמר שתכתוב באתר, ההחלטה לגבי פרסום או ביטול או עריכה של מאמר כזה או אחר הינה של cash4mail בלבד ותעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לך לא תהא כל טענה בעניין זה.
הינך נותן את הסכמתך לכך ש cash4mail תוכל לעשות כל שימוש שתראה לנכון בתכנים שאתה תזין למאמרים באתר , ההיתר כולל שימוש לצורכי פרסום של התכנים שלך, חשיפה והצגה שלהם לצורכי קידום, מכירה שלהם לצד שלישי וכל שימוש אחר שתראה לנכון כולל שימושים עסקיים, לך לא תהא כל טענה או תביעה בעניין זה
 


תחרויות באתר

בתחרויות שיבוצעו באתר בין המשתמשים,  מעת לעת או באופן קבוע, בכל תחרות יקבעו תנאי ההשתתפות ומספר הכוכבים שינתנו כפרסי הזכיה, בנוסף לאמור בפירוט של כל תחרות באתר, התחרויות כפופות לתנאים כללים הבאים:
המערכת מנהלת את כל התחרויות, בודקת ומכריזה על הזוכים בכל תחרות, קביעת המערכת תהווה את ההחלטה הסופית בעניין הזכיות, לך כמשתתף בתחרות או משתמש באתר לא תהיינה כל טענות או השגות בעניין זה.
משתתף בתחרות שימצא כי ביצע פעולות לא תקינות וניסה לזכות במרמה בתחרות יפסל מהשתתפות בתחרות לאלתר, וחשבונו במערכת יחסם לצמיתות. כמו כן תבוטל זכייתו בתחרות במידה וזכה.
המערכת לא תחשב לצורכי תחרויות חשיפות ו\או קליקים ו\או הפניות או כל פרמטר אחר שיקבע לצורך תחרות כלשהי במידה והמשתמש ביצע או סיפק את הפרמטר בצורה לא תקינה או כפולה וכו'.
רשימת הזוכים בתחרויות תפורסם באתר ותתעדכן מפעם לפעם.


הפסקת שימוש ושיפוי

cash4mail רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד באיזה מתנאיו של הסכם זה, לרבות חסימת חשבון המשתמש ו\או מחיקתו, וחסימת IP.

היה והמשתמש יפר איזה מתנאי שימוש אלה, תהא cash4mail, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

cash4mail תהא רשאית לפי שיקול דעתה להפסיק ו\או לחסום באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את השירותים למשתמש, את חשבון המשתמש, את קבלת ההודעות מהאתר, את צבירת הכוכבים בחשבון, את יתרת הכוכבים העומדת לזכות המשתמש וכל זכיות אחרות ו\או הטבות ו\או כוכבים ו\או שירותים המגיעים למשתמש, בכל מקרה בו המשתמש נחשד בפעילות שהינה בניגוד לתנאי שימוש אלה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו\או זכות תביעה ו\או דרישה בגין כך. המשתמש ישא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו\או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו\או שיפוי.

הינך מאשר ומסכים בזאת כי תשפה את cash4mail, ואת החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם הרשמה ושימוש זה או כל זכות צד ג'.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר cash4mail, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

תקפות הוראות הסכם זה

במידה והוראה מהוראות הסכם זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו\או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו\או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו\או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.


גירסא 20160107-2030


כסף קל | הסברים | הרשמו עכשיו! | החשבון שלי | שאלות ותשובות | אודותינו | צור קשר
ניוזלטר | אחסון אתרים | שרתי משחק   .

כסף קל
שתף במייספייס